Muziekles in de klas


Naast onze voorstellingen verzorgen we ook muzieklessen in de klas voor groep 1 t/m 8.
Tijdens deze muzieklessen komen de muzikale domeinen zingen, luisteren, spelen, bewegen en vastleggen (leerlijnen bij kerndoel 54) aan de orde. We vinden het belangrijk dat de kinderen veel plezier beleven aan onze muzieklessen en daarnaast geven we de leerkracht handvatten om zelf muziekles in de klas te geven. Hoe ziet dat eruit?

  • De lessen worden gegeven door Tom of Edwin. Met o.a. gitaar, ritme-instrumenten, boomwhackers, xylofoons en allerlei verrassende materialen, gaan we samen met de kinderen en leerkrachten aan de slag.
  • De lessen worden ondersteund door een digitale lesomgeving op onze site. Hier zijn geluidsfragmenten, liedjes, teksten, meespeelpartituren, filmpjes etc. te vinden. De leerkracht kan op elk gewenst moment de gegeven les via het digibord openen en met de kinderen herhalen.
  • Daarnaast hoort bij elke les (die door ons gegeven wordt) een vervolgles. Deze les kan op een later tijdstip door de leerkracht zelf gegeven worden. Alle informatie betreffende deze les is ook weer in de digitale lesomgeving terug te vinden.
  • Iedere groep krijgt ons eigen ideeënboek met daarin 36 muzikale speelkaarten (voor groep 1 t/m 4). Hierin vind je o.a. lessen, spelletjes en energizers om van elke muziekles eenvoudig een feest te maken.

Bent u geïnteresseerd in dit (CMK) project, neem dan telefonisch of via de mail contact met ons op. We bespreken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.