privacyverklaring

TROEF-THEATER VOF gevestigd in Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens TROEF-THEATER VOF
Website: www.troef-theater.nl
Mail: troef-theater@outlook.com
Tom van de Venn: 06-24857903
Edwin van Rijsewijk: 06-42082182

Persoonsgegevens

TROEF-THEATER VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. TROEF-THEATER VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Reserveringen voor kaarten verzamelt TROEF-THEATER VOF op een reserveringslijst (computerbestand met daarin naam en e-mailadres, evt. telefoonnummer). Deze lijst wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
  • Offertes en overeenkomsten (NAW gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers) worden door TROEF-THEATER VOF op een lijst (computerbestand) voor onbepaalde tijd opgeslagen. TROEF-THEATER VOF deelt deze persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. TROEF-THEATER VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • Gegevens betreffende bestellingen van cd’s verzamelt TROEF-THEATER VOF op een lijst (computerbestand met daarin e-mailadres, NAW gegevens en evt. telefoonnummer). Deze lijst wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Mocht TROEF-THEATER VOF jouw persoonsgegevens met andere derden delen, doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TROEF-THEATER VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: ‘troef-theater@outlook.com’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

TROEF-THEATER VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ‘troef-theater@outlook.com’.

Foto’s / Video  

Met regelmaat gebruikt TROEF-THEATER VOF foto’s en/of video’s van voorstellingen, workshops of lessen op onze eigen uitingen (website, social media, flyers en overige marketingdoeleinden). Voorafgaand aan eventuele publicatie vraagt TROEF-THEATER VOF toestemming betreffende foto/video te publiceren. Mocht je toch een foto/video tegen komen waarop je zichtbaar bent tegen je wens, kun je contact opnemen via: ‘troef-theater@outlook.com’ en zal TROEF-THEATER VOF betreffende foto/video verwijderen.

Website       

TROEF-THEATER VOF maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om data van bezoekers vast te leggen. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ‘troef-theater@outlook.com’, dan verwijderen wij deze informatie.

2020 © TROEF-THEATER VOF

TROEF-THEATER VOF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.